♫♥♫♥عشق کره♫♥♫♥

★♡جدیدترین های کره★♡
نویسنده: پیری جون - سه‌شنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٩

های دوستانبای بایببخشید این روز ها اپ نکردم اخه مهمون داشتیم وتا جمعه هم هستند ولی سعی میکنم اپ کنمگریهامروز همون طور که گفته بودم با عکس های سونگ ایل گوک اومدم چشم    عکس های ٢٠١٠در سریال مردی که خدا را صدازد هستندامیدوارم خوشتون بیادهیپنوتیزم  

JPEG Image 

برید تو ادامه مطالب


ادامه مطلب ...نویسنده: پیری جون - پنجشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸٩

سلامبای بایامروز با عکس های بانو یون از سرزمین بادها اومدمچشمک

زیاد نیستند ولی قشنگند حتما ببینیدش هیپنوتیزمچرا وبلاگم زیاد بازدید کننده نداره سوالدارم دیوونه میشمکلافه

خوب بریم سراغ عکسا

JPEG Image

طرفدارای بانو یون حتما برند ادامه مطالب


ادامه مطلب ...نویسنده: پیری جون - چهارشنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٩

سلام به همگیبای بایخدا میدونه می خواستم براتون عکس های بانو یون از سرزمین بادها را بذارم اما وبلاگو زیاد بازدید کننده نداره گریهوهمونا یی که میاند تو وبلاگم ازم  خواستم تصاویر با نمک بذارم هورادفعه بعد حتما عکس های بانو یون رامیذارم  بریم سراغ عکس هانیشخند

JPEG Image

بقیه عکس ها توادامه مطالب


ادامه مطلب ...نویسنده: پیری جون - سه‌شنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸٩

هایبای بایامیدوارم حال همتون خوب باشه من خیلی خوش حالم چونماچ باعکس اومدم با عکس های چی جونگ ان یا همون چیریانگ در امپراطور دریا دفعه بعد عکس های بانو یون از سرزمین بادها رابراتون میذارمبغل

اخه میدونید من از امپراطور دریا خیلی خوشم میادنیشخند

خوب بریم  سراغ عکس ها

JPEGImage

بقیه اش تو ادامه مطالب


ادامه مطلب ...نویسنده: پیری جون - پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸٩

سلامبای بایامیدوارم حال همتون خوب باشهلبخند

من پیری جون هستم  وبه عنوان اولین پستم نمی دونستم براتون چی بذارممتفکر

تصمیم گرفتم براتون جوک بذارم خندهالبته این رو میگم که اشتباه نکنید این وبلاگ بیشتر در مورد بازیگرای کره ای هست تا چیزای دیگه ولی این بار خواستم براتون جوک بذارماز خود راضی بخونید وبخندیدنیشخند

یک روز می بینند توی جهنم جشن پای کوبی از مردم می پرسن چی شده همه میگن پرونده ها گم شده پرونده هاگم شدهخنده

یک بار یک ترکه میره مکه  از طرف مخالف طواف میکنه ازش می پرسن چرا این طرفی طواف میکنی میگه همه از این طرف دنبال خدا میدوند من از اونور میگیرمشنیشخند

جوک باحال تر تو ادامه مطالب


ادامه مطلب ...« مطالب جدیدتر