های دوستانبای بایببخشید این روز ها اپ نکردم اخه مهمون داشتیم وتا جمعه هم هستند ولی سعی میکنم اپ کنمگریهامروز همون طور که گفته بودم با عکس های سونگ ایل گوک اومدم چشم    عکس های ٢٠١٠در سریال مردی که خدا را صدازد هستندامیدوارم خوشتون بیادهیپنوتیزم  

JPEG Image 

برید تو ادامه مطالب


JPEG ImageJPEG Image

JPEG Image

خوب تموم شدن امیدوارم خوشتون اومده باشه نظر یادتتتتتتتتتتون  ننننننننره نظر نظر حتما بدیدساکت

دفعه بعد در باره هر کس که شما بگید می اپمزبان

بای تا هایبای بای