سلامبای بایامیدوارم حال همتون خوب باشهلبخند

من پیری جون هستم  وبه عنوان اولین پستم نمی دونستم براتون چی بذارممتفکر

تصمیم گرفتم براتون جوک بذارم خندهالبته این رو میگم که اشتباه نکنید این وبلاگ بیشتر در مورد بازیگرای کره ای هست تا چیزای دیگه ولی این بار خواستم براتون جوک بذارماز خود راضی بخونید وبخندیدنیشخند

یک روز می بینند توی جهنم جشن پای کوبی از مردم می پرسن چی شده همه میگن پرونده ها گم شده پرونده هاگم شدهخنده

یک بار یک ترکه میره مکه  از طرف مخالف طواف میکنه ازش می پرسن چرا این طرفی طواف میکنی میگه همه از این طرف دنبال خدا میدوند من از اونور میگیرمشنیشخند

جوک باحال تر تو ادامه مطالب


یک ضرب المثل امریکایی  میگه وقتی میری دستشویی منتظر جاذبه زمین نباش فقط زور بزنلبخند

یه ترکه میره سربازی اونقدر به نامزد ش نامه میده نامزدش عاشق نامه رسون میشهنیشخند

یک بار یه سوسکه می خواست خود کشی کنه میره پهلوی دمپایی میخوابهقهقهه

یک بار میبینند همه جسد ها از قبرشون بیرون اومدند ورو قبرشون نشستند ازشون میپرسنچی شده میگند سوالای شب اول مرگ لو رفتهخنده

خوب تموم شدن ببخشید کم بودنبغلامیدوارم از وبلاگم خوشتون اومده باشه راستی هر بازیگر کره ای که خواستید تو قسمت نظرات بگید ازش براتون عکس بذارمزبان

بای تا هایبای بای