هایبای بایامیدوارم حال همتون خوب باشه من خیلی خوش حالم چونماچ باعکس اومدم با عکس های چی جونگ ان یا همون چیریانگ در امپراطور دریا دفعه بعد عکس های بانو یون از سرزمین بادها رابراتون میذارمبغل

اخه میدونید من از امپراطور دریا خیلی خوشم میادنیشخند

خوب بریم  سراغ عکس ها

JPEGImage

بقیه اش تو ادامه مطالب


JPEGImage

خیلی خوشگلهیول

JPEGImage

اینجا واقعا حرف ندارهساکت

JPEG Image

خوب تموم شد هر کس میخوایند بگید توقسمت نظرات براتون ازش عکس بذارمسوال

خیلی زحمت کشیدم خواهش میکنم نظر بدیدخیلی خوابم میادخمیازه

بای تا هایبای بای